28 Eylül 2013 SRC 5 Sınavı Soruları ve Cevapları

Results

Tebrikler. Geçtiniz.

Sanırım dikkat dağınıklığı var, daha dikkatli olmalı ve daha çok çalışmalısınız.

#1 Aşağıdakilerden hangisi muhtelif tehlikeli maddelerin sınıf etiketidir?

CEVAP B

#2 ADR’ ye göre paketlenmiş tehlikeli madde taşıyan araçların neresine turuncu ikaz levhası takılır?

CEVAP B

#3 Ulusal mevzuat gereği, taşıması özel izne bağlı olan Sınıf 6.2 bulaşıcı maddelerin taşınması için hangi kurumdan izin alınması gerekmektir?

CEVAP C

#4 Aşağıdakilerden hangisi zehirli maddelerin sınıf etiketidir?

CEVAP C

#5 Tank plakartı üzerinde bulunan „P“ ve „L“ kısaltma harfleri ne anlama gelir?

CEVAP A

#6 Bir tehlikeli madde için tünel sınırlama kodu “B” olarak verilmiş ise, bu maddeyi taşıyan araç hangi tünellerden geçemez?

CEVAP D

#7 Paketleme Grubu III ne anlama gelmektedir?

CEVAP A

#8 Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP A

#9 Turuncu renkli ikaz levhası üzerinde, üst tarafta bulunan rakamın iki kere yazılması (örneğin. 33, 55, 66 gibi) ne anlama gelmektedir?

CEVAP C

#10 Aşağıda resmi verilen levhanın üst yarısındaki rakamlar ne anlama gelmektedir?

CEVAP B

#11 ADR’ ye göre aşağıdakilerden hangisi sevk evrakı değildir?

CEVAP A

#12 Tehlikeli madde taşınan bir araç temizlendikten sonra boş olarak karayolları üzerinde en fazla kaç km. hızla hareket edebilir?

CEVAP C

#13 Aşağıdaki teçhizatlardan hangisi ADR’ye göre araçta bulunması zorunludur?

CEVAP D

#14 Aşağıdakilerden hangisi kaza veya acil durumda araç personelinin alması gereken önlemlerden değildir?

CEVAP D

#15 Araç keskin sağa doğru viraja girerken yük hangi yöne doğru kayabilir?

CEVAP C

#16 Aşağıdakilerden hangisi bulaşıcı maddelerin sınıf etiketidir?

CEVAP D

#17 Tünel kısıtlama kodu C/D olan ve paketli ürün taşıyan bir araç hangi tünellerden geçemez?

CEVAP D

#18 Aşağıdaki araçlardan hangisi için ADR uygunluk belgesi düzenlenmez?

CEVAP D

#19 Taşıma kategorisi “3” olan maddeler, kaç kilogramdan fazla olursa araca turuncu levhalar takılır?

CEVAP A

#20 Aşağıdaki yanma üçgeninde ısı kaynağı ve yanıcı madde varsa yangın olabilmesi için diğer madde aşağıdakilerden hangisi olabilir?

CEVAP D

#21 Taşıma evrakında “UN 2031 NİTRİK ASİT, 8 (5.1), PG II, (E)” bilgisi verilmiştir. “8 (5.1)” ne anlama gelmektedir?

CEVAP B

#22 Yazılı talimat için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

CEVAP D

#23 Büyük konteynır/araç paketleme belgesi ne zaman düzenlenir?

CEVAP A

#24 Yazılı talimat ne maksatla hazırlanır?

CEVAP A

#25 Tehlike etiketlerinin amacı nedir?

CEVAP A

finish