6 Temmuz 2018 Cuma günü yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında R1 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaların istihdam etmesi gereken Üst Düzey Yönetici (UDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) sayıları değişmiştir.

        Eski yönetmelikle R1 R2 firmalarında 1 UDY ve 1 ODY yeterli iken, yeni yönetmelikle Bakanlık istihdam edilecek ODY sayısını 2’ye çıkarmıştır. Güncellenmiş haliyle R1 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaların artık 1 UDY ve 2 ODY  bulundurması gerekecektir.

 

         Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında İşletmenizdeki Yöneticilerinizin sahip olması gereken (ODY) Orta Düzey Yönetici ve (ÜDY) Üst Düzey Yönetici Belgelerinin alınmasında; ADRTÜRK Grup Bünyesindeki “KOLAY Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi”ne kayıt olmanız yeterlidir.

Yüksek başarı oranı, Gerçek deneme sınavlarıyla yakalanmaktadır.

Kayıt için gerekli belgeler:

  • Kimlik (fotokopi)
  • Öğrenim Belgesi (fotokopi)
  • Adli sicil
  • Fotoğraf (biyometrik 2 adet)

Eğitim Takvimi:

Hafta içi dersleri 14:00-21:00 arası

Hafsa sonu dersleri: 11:00- 18:00 arası yapılmaktadır.

Tel: 0212 534 8879 – Cep: 0532 240 6228 

Arayın kurs kaydınızı yaptırın.

KASIM 1.  (13 Kasım- 25 Kasım 2018) Grup UDY/ ODY-1234

ARALIK 1.  (11 Kasım- 23 Aralık 2018) Grup UDY/ ODY-1234