ÜDY ve ODY belgesi


ÜDY 1 Belgesi (95 saat, 12 gün)

(Yolcu taşımacılığı sektöründe uluslararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Üst Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri olabilir).

ÜDY 2 Belgesi (84 saat, 11 gün)

(Yolcu taşımacılığı sektöründe şehirlerararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Üst Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri olabilir).

ÜDY 3 Belgesi (104 saat, 13 gün)

(Yük taşımacılığı sektöründe uluslararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Üst Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri olabilir).

ÜDY 4 Belgesi (85 saat, 11 gün)

(Yük taşımacılığı sektöründe şehirlerararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Üst Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri olabilir).

 

ODY 1 Belgesi (82 saat, 11 gün)

(Yolcu taşımacılığı sektöründe uluslararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Orta Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri ve herhangi bir departman yöneticileri olabilir).

ODY 2 Belgesi (71 saat, 9 gün)

(Yolcu taşımacılığı sektöründe şehirlerararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Orta Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri veya herhangi bir departman yöneticileri olabilir).

ODY 3 Belgesi (89 saat, 11 gün)

(Yük taşımacılığı sektöründe uluslararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Orta Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri veya herhangi bir departman yöneticileri olabilir).

ODY 4 Belgesi (71 saat, 9 gün)

(Yük taşımacılığı sektöründe şehirlerararası taşımacılık yapan işletmelerde çalışan Orta Düzey Yöneticileri ifade eder. Bunlar; şirket ortakları, yönetim kurulu başkan ve üyeleri, müdürleri veya herhangi bir departman yöneticileri olabilir).

 

UDY ve ODY Belgesi 2020 Taban Fiyatları 

UDY (Üst Düzey Yönetici) Belgesi 2020 Taban Fiyatları

  • UDY 1 Eğitimi Fiyatı : 2.280 TL ( Kdv Dahil)
  • UDY 2 Eğitimi Fiyatı : 2.016 TL ( Kdv Dahil)
  • UDY 3 Eğitimi Fiyatı : 2.496 TL ( Kdv Dahil)
  • UDY 4 Eğitimi Fiyatı : 2.040 TL ( Kdv Dahil)

 

ODY (Orta Düzey Yönetici) Belgesi 2020 Taban Fiyatları

  • ODY 1 Eğitimi Fiyatı : 1.968 TL ( Kdv Dahil)
  • ODY 2 Eğitimi Fiyatı : 1.704 TL ( Kdv Dahil)
  • ODY 3 Eğitimi Fiyatı : 2.136 TL ( Kdv Dahil)
  • ODY 4 Eğitimi Fiyatı : 1.704 TL ( Kdv Dahil)

 

UDY ve ODY Belgesi Kurs Fiyatları  İl Milli Eğitim Müdürlüğünce belirlenmektedir.

 

Dikkat !!!  ODY belgesi için yüksekokul mezunları ODY eğitiminden muaftırlar. Ancak eğitim almadan sınavı kazanmanın zor olması nedeniyle yüzde 50 indirimle derslere katılabilirsiniz.


    R1 ve R2 Yetki belgeli firmalar 1 UDY 2 ODY bulundurmalı

6 Temmuz 2018 Cuma günü yayımlanan Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında R1 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaların istihdam etmesi gereken Üst Düzey Yönetici (UDY) ve Orta Düzey Yönetici (ODY) sayıları değişmiştir.

Eski yönetmelikle R1 R2 firmalarında 1 UDY ve 1 ODY yeterli iken, yeni yönetmelikle Bakanlık istihdam edilecek ODY sayısını 2’ye çıkarmıştır. Güncellenmiş haliyle R1 ve R2 yetki belgesi sahibi firmaların artık 1 UDY ve 2 ODY bulundurması gerekecektir.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü Yönetmeliği kapsamında İşletmenizdeki Yöneticilerinizin sahip olması gereken (ODY) Orta Düzey Yönetici ve (ÜDY) Üst Düzey Yönetici Belgelerinin alınmasında; ADRTÜRK Grup Bünyesindeki “KOLAY Mesleki Yeterlilik Eğitim Merkezi”ne kayıt olmanız yeterlidir.

Yüksek başarı oranı, Gerçek deneme sınavlarıyla yakalanmaktadır.


ÜDY/ODY Eğitimden Muafiyet Şartları

UDY belgesi için 4 yıllık üniversitelerden ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölüm mezunları UDY eğitiminden direk muaftırlar. Bu bölümler haricindeki mezunlar UDY eğitimi almak zorundadır.

Ancak diğer bölümlerin mezunları ulaştırma, lojistik, ulaştırma ekonomisi, taşımacılık, karayolu trafiği bölümlerden yüksek lisans/doktora yaparlarsa eğitimden muaf olmaktadır.

ODY belgesi için yüksekokul mezunları (2 yıllık dahil) ODY eğitiminden muaftırlar. Ortaöğretim/Lise mezunları ODY için eğitim almak zorundadır.

Bu kapsamdaki eğitimden muaf kişiler, Avrupa yakasında Bakırköy, Anadolu yakasında Ümraniye İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri aracılığı ile sınava kayıtlarını yaptıracaklardır. Kayıt yaptırıp başarılı oldukları sınavın niteliğine göre de ÜDY/ODY türü Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olurlar.


TAŞIMA İŞLERİ ORGANİZATÖRLÜĞÜ YÖNETMELİĞİ

 

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, karayolu, demiryolu, denizyolu veya havayolu taşımacılığında ve/veya kombine taşımacılık alanında faaliyet gösterecek taşıma işleri organizatörlerinin hizmet esasları ve koşullarının belirlenmesi ile bu faaliyetlerde bulunanların, alıcıların, gönderenlerin hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini tespit etmek; taşıma türlerinin birlikte ve birbirlerini tamamlayıcı olarak hizmet vermesini, denetimini ve mevcut imkânların daha yararlı bir şekilde kullanılmasını temin etmek; etkin hizmet temini için gerekli olan düzeyde bir profesyonel eğitim ve denetim sistemi geliştirmek, taşıma işleri organizatörlerinin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak faaliyet göstermelerini sağlamaktır.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 14/2/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş, ulusal ve uluslararası taşımacılık alanında taşıma işleri organizatörü olarak faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişileri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.

Mesleki yeterlilik

MADDE 13 –

(1) Taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlarda tüzel kişiliği temsil ve ilzam ederek ve/veya bu kişilerin faaliyetlerini fiilen sevk ve idare ederek sürekli ve etkin bir şekilde yöneten şirket müdürü, genel müdür, genel müdür yardımcısı, genel koordinatör, genel sekreter, birim başkanı unvanları ile görev yapan kişilerden en az birisinin ÜDY belgesi alması gerekir.

2) Bu Yönetmelik kapsamında faaliyet gösteren bir gerçek veya tüzel kişiliğin veya buna ait bağımsız bir birimin taşıma işleri organizatörlüğü faaliyetlerini sürekli ve etkin bir şekilde sevk ve idare eden sahip, temsile yetkili ortak veya bu bağlamda istihdam edilen en az iki kişinin ODY belgesine sahip olmaları esastır.